“Šta ćeš ti ovde?”- “Ja sam Tito ovde”

"Šta ćeš ti ovde?"- "Ja sam Tito ovde"

U zgradi Mitropolije dabrobosanske u Sarajevu je održan božićni prijem, čiji je domaćin bio mitropolit dabrobosanski Hrozostom.