Talas ne staje, sve više policije

Miran protest izbeglica posle jučerašnjeg sukoba sa policijom na grčko-makedonskoj granici.

U izbeglički kamp u Idomeniju na severnoj grčkoj granici u kome se trenutno nalazi oko 7.000 ljudi svakoga sata stižu na stotine novih izbeglica koji se nadaju da će nastaviti put ka zapadu Evrope.