“Test za način na koji se postupa sa svojom nacističkom prošlošću”

"Test za način na koji se postupa sa svojom nacističkom prošlošću"

Nemački predsednik predvodio je komemoraciju povodom 75. godišnjice bombardovanja Drezdena od strane savezničkih snaga na kraju Drugog svetskog rata.