Toshiba potvrdila da više neće prodavati potrošačke laptope van Japana

Toshiba je završila sa poslovanjem na polju potrošačkih laptopa i od sada će se fokusirati samo na prodavanje poslovnih laptopa na tržištima Evrope i Amerike.