Turski borbeni avioni nadletali grčka ostrva

Turski borbeni avioni nadletali grčka ostrva

Dva turska borbena aviona F-16 ušla su u grčki vazdušni prostor bez podnošenja planova za let i nadletali su ostrva Panagija i Inuses.

Turski borbeni avioni nadletali grčka ostrva

Turski borbeni avioni nadletali grčka ostrva

Dva turska borbena aviona F-16 ušla su u grčki vazdušni prostor bez podnošenja planova za let i nadletali su ostrva Panagija i Inuses.

Turski borbeni avioni nadletali grčka ostrva

Turski borbeni avioni nadletali grčka ostrva

Dva turska borbena aviona F-16 ušla su u grčki vazdušni prostor bez podnošenja planova za let i nadletali su ostrva Panagija i Inuses.