U Preševu nema novih izbjeglica već dva dana

PREŠEVO - Nijedan migrant sa Bliskog istoka od juče nije došao iz pravca Makedonije u Prihvatni centar u Preševu, izjavio je sekretar Crvenog krsta u Preševu Ahmet Haljimi.