U Vučjaku 300 novih migranata za samo nekoliko dana

BIHAĆ - Situacija u prihvatnom centru za migrante na lokalitetu Vučjak, kod Bihaća, sve se više komplikuje i trenutno u tom kampu boravi oko 800 osoba, što je najveći broj dosad.