UNHCR: Izbeglice se gomilaju, preti katastrofa

Ubrzano gomilanje migranata koji su zarobljeni na severnim granicama Grčke moglo bi dovesti do humanitarne katastrofe, saopštio je UNHCR.

“Evropa je na samom rubu humanitarne krize koju je uveliko sama prouzvela“, saopštio je UNHCR.