Univerzitet Novog Južnog Velsa: Australija osvojena, a ne kolonizovana

Univerzitet Novog Južnog Velsa odbacio je tvrdnje da pokušava da revidira kolonijalnu istoriju time što su u udžbenicima reči „naseljena“ i „otkrivena“ zamijenjene sa „osvojena“.