Unuk Josipa Broza Tita na prosjačkom štapu: Živim kao pas

Josip Joška Broz, unuk bivšeg predsjednika SFRJ u intervjuu za “Newsweek“ pričao je o teškoj finansijskoj situaciji u kojoj se nalazi.