Đurić: Novo Brdo nikad neće biti “kosovarski” spomenik

Đurić: Novo Brdo nikad neće biti "kosovarski" spomenik

Direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić kaže da tvrđava Novo Brdo nikad neće biti "kosovarski" istorijski spomenik.

Đurić: Novo Brdo nikad neće biti “kosovarski” spomenik

Đurić: Novo Brdo nikad neće biti "kosovarski" spomenik

Direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić kaže da tvrđava Novo Brdo nikad neće biti "kosovarski" istorijski spomenik.

Đurić: Novo Brdo nikad neće biti “kosovarski” spomenik

Đurić: Novo Brdo nikad neće biti "kosovarski" spomenik

Direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić kaže da tvrđava Novo Brdo nikad neće biti "kosovarski" istorijski spomenik.

Đurić: Novo Brdo nikad neće biti “kosovarski” spomenik

Đurić: Novo Brdo nikad neće biti "kosovarski" spomenik

Direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić kaže da tvrđava Novo Brdo nikad neće biti "kosovarski" istorijski spomenik.

Đurić: Novo Brdo nikad neće biti “kosovarski” spomenik

Đurić: Novo Brdo nikad neće biti "kosovarski" spomenik

Direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić kaže da tvrđava Novo Brdo nikad neće biti "kosovarski" istorijski spomenik.

Đurić: Novo Brdo nikad neće biti “kosovarski” spomenik

Đurić: Novo Brdo nikad neće biti "kosovarski" spomenik

Direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić kaže da tvrđava Novo Brdo nikad neće biti "kosovarski" istorijski spomenik.

Đurić: Novo Brdo nikad neće biti “kosovarski” spomenik

Đurić: Novo Brdo nikad neće biti "kosovarski" spomenik

Direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić kaže da tvrđava Novo Brdo nikad neće biti "kosovarski" istorijski spomenik.

Đurić: Novo Brdo nikad neće biti “kosovarski” spomenik

Đurić: Novo Brdo nikad neće biti "kosovarski" spomenik

Direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić kaže da tvrđava Novo Brdo nikad neće biti "kosovarski" istorijski spomenik.