Usvojen Zakon o platama u javnom sektoru

Skupština Srbije usvojila je Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koji obuhvata oko 500.000 građana kojima je država poslodavac.

Time se ostvaruje princip „jednaka plata za jednak rad".