Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o advokaturi FBiH

MOSTAR - Vlada FBiH utvrdila je i u proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o advokaturi FBiH, kojim se propisuje da tarifu donosi Federalno ministarstvo pravde, uz konsultacije sa Advokatskom komorom FBiH, dok za advokate odbrane po službenoj dužnosti visinu ...