Švajcarska: “Ne” na referendumu o strancima?

Prve projekcije rezultata referenduma u Švajcarskoj pokazuju da su Švajcarci odbil predlog za automatsku deportaciju stranaca već ukoliko počine prekršaj.

Prema predviđanjima Političke istraživačke grupe iz Berna većina Švajcaraca glasala je protiv predloga o proterivanju stranaca.