Vasić: Žene u penziju sa 35., muškarci sa 40. godina staža

BANJALUKA - Prema Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju žene sa 55 godina života i 35 godina staža osiguranja, a muškarci sa 57 godina života i 40 godina staža mogu podnijeti zahtjev poslodavcu za prestanak radnog odnosa radi odlaska u starosnu penziju, izjavila je pomoćnik ministra za ...