Više od 140 džihadista biće oslobođeno u Francuskoj do 2022. godine; Šta posle toga?

Više od 140 džihadista biće oslobođeno u Francuskoj do 2022. godine; Šta posle toga?

Poslanik francuske desnice koji je član komisije o zakonima Gijom Larive upozorio je da će više od 140 zatvorenih džihadista biti oslobođeno do 2022. godine.