Više od 4.000 izbeglica na grčkoj granici

U grčko pogranično mesto Idomeni, na granici ka Makedoniji, i dalje pristižu migranti, a prema procenama u kampu na “ničijoj zemlji” ima oko 4.000 ljudi.

Napeta situacija je i u tranzitnom kampu u Tabanovcima na granici sa Srbijom, gde već peti dan boravi više od 300 Avganistanaca .