Vlada FBiH izdvaja milione KM da spriječi iseljavanje

Mapa nezaposlenosti
Trećina od 1,8 milijardi mladih ljudi u svijetu trenutno je nezaposlena, a da pri tome nije aktivna ni u nekom obliku obrazovanja ili obuke. Samo 40 posto mladih koji će u narednom desetljeću ući na tržište rada može računati da će dobiti posao, a svjetska privreda, kako bi išla u korak sa zapošljavanjem mladih, mora u narednih deset godina stvoriti 600 miliona radnih mjesta, navodi se u izvještaju Svjetske banke.