Vučić: Između zemalja EU caruje egoizam

Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je izbeglička kriza samo odložena, a nikako rešena.

“Ovo je najveća izbeglička kriza od Drugog svestkog rata, uzdrmala je temelje EU, pokazala je da između zemalja Unije caruje egoizam, a ne solidarnost", rekao je Vučić na konferenciji "Sistem azila i migracija: Izbeglička kriza i reformski procesi"