Vulin: Bez jednostranih mera prema izbeglicama

Na sastanku ministara država zapadnobalkanske rute, Nemačke i Grčke, zaključeno da se ne preduzimaju jednostrane mere prema izbeglicama.

Takođe je ocenjeno da susret na vrhu EU-Turska, 7. marta, treba da omogući prodor u rešavanju izbegličke krize.