“Zabrinut sam zbog zatvaranja granica na Balkanu”

Evropa zapada u još dublju izbegličku krizu pooštravanjem ograničenja na granicama, rekao je visoki komesar UN za izbeglice Filipo Grandi na Lezbosu.

Kako je upozorio, to će stvoriti još veći haos i konfuziju i povećati teret na plećima Grčke koja već preuzima veliku odgovornost upravljajući tokovima izbeglica.