Zašto ljudi sa Balkana odlaze u Siriju da ratuju?

Vlasti na području zapadnog Balkana moraju izvršiti temeljnije istraživanje fenomena radikalizacije i odlazaka na strana ratišta.

Ovom prilikom predstavljeni su rezultati regionalnog istraživanja novinara BIRN-a u vezi s odlascima osoba na strana ratišta, kao i nastojanjima vlasti iz regiona da istraže i procesuiraju te predmete.