Znatno manji broj izbeglica u Srbiji

U Prihvatnim centrima u Šidu i Adaševcima mnogo je manje migranata koji prolaze kroz Srbiju, nema gužvi ni problema, kaže izveštač Tanjuga sa lica mesta.

U Prihvatnom centru u Adaševcima, kapaciteta za oko 1.000 ljudi, trenutno je svega 70 migranata, a u toku dana otišao je samo jedan autobus sa migrantima dalje ka Šidu, u Hrvatskoj.